JetClean 1.5.0.129

JetClean 1.5.0.129

BlueSprig – Shareware –
ra khỏi 3 phiếu
4 Stars User Rating
Phần mềm này làm sạch máy tính của bạn từ tất cả các tập tin tạm thời không mong muốn, những mảnh vỡ của sổ đăng ký, cài đặt chương trình cũ và nhiều hơn nữa làm chậm hệ thống của bạn.

Tổng quan

JetClean là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi BlueSprig.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của JetClean là 1.5.0.129, phát hành vào ngày 26/02/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012.

JetClean đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của JetClean đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho JetClean!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có JetClean cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
BlueSprig
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản